Veritabanında Tablolar ve İlişkisel Veritabanı

Veritabanında Tablolar

Tablolar veritabanının ana nesneleri olarak tanımlanır. Bir veritabanı en az bir tablodan oluşur. Tabloların amacı veri depolamaktır. Diğer nesnelerin amacı en bir tablo ile etkileşimde bulunmaktır. Depolanan her veri harddiskte yer kaplar.

Tablolar veri içeren "satır" ve "sütunlardan" oluşur. Satır ve sütunların kesiştiği noktalarada "hücre" denir. Tablolara eklenen veriler satırlarda saklanır. Sütunlarda bu verileri kategorize eder. Her satırı kayıt, her sütunuda alan olarak adlandırabiliriz.Burda dikkat edilecek nokta sütun isimleri birbirinden farklı olmasıdır.

ogrBilgileri Tablosu

ogrNo ogrAdi ogrSoyadi ogrAlan ogrDal
1 İzzet CANDAN Bilişim Teknolojileri Veri Tabanı Programcılığı
2 Derviş DEMİR Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe
3 Mustafa KABAKÇI Bilişim Teknolojileri Veri Tabanı Programcılığı

Yukarıda ogrBilgileri adında bir tablo örneği görülmektedir. Bu tabloda ;

  • 3 farklı öğrenciye ait alan ve dal bilgisi görülmektedir.
  • ogrNo,ogrAdi,ogrSoyadi,ogrAlan,ogrDal olmak üzere 5 adet sütun görülmektedir.

 

İlişkisel Veritabanı (Relational Database)

İlişkisel veritabanı birden fazla tablonun birbiriyle ilişkilendirilmesi il oluşan yapıdır.

İlişkisel Veri Tabanı
İlişkisel Veri Tabanı

İlişkisel Tablolar
İlişkisel Tablolar

 Yukarıdaki örneği inceleyelim.

  • ogrBilgileri ve ogrAlan adında iki tablomuz mevcut.
  • Her iki tabloda da alanID adında bir sütun ismimizin olduğu dikkatinizi çekmiştir. 
  • Bu sütunu iki tablo arasında ilişki kurmak için kullanacağız.
  • ogrBilgileri tablosunda ogrNo'su "1" olan öğrencinin alanID'sinin "1" olması, bu öğrencinin ogrAlan tablosunda alanID'si "1" olan Bilişim Teknolojileri alanında olduğunu belirtir.
  • Aynı şekilde ogrNo'su "2" olan öğrencinin alanID'sinin "2" olması, bu öğrencinin ogrAlan tablosunda alanID'si "2" olan Muhasebe ve Finansman alanında olduğunu belirtir.
  • Son olarak  ogrNo'su "3" olan öğrencinin alanID'sinin "1" olması, bu öğrencinin ogrAlan tablosunda alanID'si "1" olan Bilişim Teknolojileri alanında olduğunu belirtir.

İlişkisel veritabanı konusunu ileri ki bölümlerde dahada detaylandıracağız.

Not: Makalede ki eksiklikleri ve yazım hatalarını yorum kısmına yazabilirsiniz.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.