Veritabanı Tasarımı

Veritabanı tasarlanması en önemli aşamalardan bir tanesi olup, ihtiyaç belirleme aşamasından sonra en önde gelen aşamadır. Veri tabanı tasarımı bir plan dahilinde değilde, sadece sezgisel biçimde oluşturulmuşsa, gerekli ihtiyacı karşılamadığı ve performans açısından sorunlar çıkardığı zaman içinde görülecektir. Doğru tasarım beraberinde ihtiyaca karşılık verecek ve performans açısından tatmin edecektir. Veritabanı tasarımına  gereken önem verilirse ihtiyaca cevap veren ve zaman içinde gerekli değişikliklere uyum gösterecek bir veritabanı elde edebilirsiniz.

Veritabanı tasarımında amaç;

  • Gereksiz veri tekrarının önüne geçer ve böylece gereksiz disk kullanımı da engellenmiş olur.
  • Bilgilerin doğruluğu ve tutarlığı sağlanmış olur.
  • Veri işleme ve raporlama işlemlerinde oluşabilecek sıkıntıların önüne geçilmiş olur.

Veritabanı tasarımının aşamaları;

Veri Tabanı Tasarımı
Veri Tabanı Tasarımı

  1. Tahmin edilebileceği gibi ilk adım veritabanının amacını belirlemek olacaktır.
  2. Gerekli bilgileri toplama ve toplanılan bilgileri konularına göre tablolar haline getirme.
  3. Tablolarda var olacak sütunları belirleme.
  4. Birincil anahtarları belirtme.
  5. Tabloları diğer tablolarla ilişkilendirme.
  6. Tabloları örnek kayıtlar ile analiz etme.
  7. Normalleştirme kurallarını uygulama.

 

Aşağıda Tablo-1' de yanlış bir veritabanı tasarımı ve devamında Tablo-2 ve Tablo-3'te doğru bir veritabanı tasarımı uygulama örneği gösterilmiştir.

Yanlış Tasarım
Yanlış Veritabanı Tasarımı
Yanlış Veritabanı Tasarımı
Doğru Tasarım

Doğru Veritabanı Tasarımı
Doğru Veritabanı Tasarımı

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.