Veritabanında Tablolar ve İlişkisel Veritabanı

Veritabanında Tablolar Tablolar veritabanının ana nesneleri olarak tanımlanır. Bir veritabanı en az bir tablodan oluşur. Tabloların amacı veri depolamaktır. Diğer nesnelerin amacı en bir tablo ile etkileşimde bulunmaktır. Depolanan her veri harddiskte yer kaplar. Tablolar veri içeren "satır" ve "sütunlardan" oluşur. Satır ve sütunların kesiştiği noktalarada "hücre" denir. Tablolara eklenen veriler satırlarda saklanır. Sütunlarda bu verileri kategorize eder. Her satırı kayıt, her sütunuda alan olarak adlandırabiliriz.Burda dikkat edilecek nokta sütun isimleri birbirinden farklı olmasıdır. ogrBilgileri Tablosu ogrNo ogrAdi ogrSoyadi ogrAlan ogrDal 1 İzzet CANDAN Bilişim Teknolojileri Veri Tabanı Programcılığı 2 Derviş DEMİR Muhasebe…

Read More