ALGORİTMA NEDİR?

Algoritma kavramı “bir problemi çözerken ki işlem adımlarıdır” veya “problemlerin çözümünde kullanılan” yöntemler gibi farklı tanımlarda karşımıza çıkabilir. Yani aslında günlük hayatta birçok problemimizi çözerken farkında olmadan algoritmayı kullanıyoruz diyebiliriz. Tabi biz bir programlama terimi olarak algoritma tanımı ile ilgileneceğiz. Algoritma “bir işi yapmak için tanımlanan, belli bir başlangıcı ve sonu olan, açıkça belirlenmiş basamaklardır.” şeklinde tanımlanabilir. Algoritma problemin çözümünde en kısa, en verimli, en güvenilir çözümü ortaya koymaktır. Bir nevi  bir inşaat yapımına başlamadan önce çizilen projedir.  İlk algoritma, el Harezmi tarafından “Hisab el-cebir ve el-mukabala” kitabında sunulmuştur. Algoritma sözcüğü de El…

Read More

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Bilgisayarlar, girilen verilerin çeşitli aritmetik işlemlerden geçtikten sonra çıktı olarak sunulması esasına dayanan elektronik sistemlerdir. Kısaca bilgi işleyen makinelerdir. Bilgisayar “donanım” ve “yazılım” olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım bilgisayarın fiziksel elektronik aksamlarıdır. Yazılım ise bu elektronik aksamın yönetilmesini sağlayan tüm programlardır. Yazılımlar da sistem yazılımları ve uygulama yazılımları olmak üzere iki gruba ayrılır. Sistem yazılımları bilgisayarın çalışmasını ve yönetilmesini sağlayan ana programlardır. İşletim sistemleri gibi. Uygulama yazılımları da kullanıcı ihtiyacına göre problemlerini çözme amacıyla tasarlanmış programlardır. Program Nedir? Kullanıcının girdi verilerini donanıma ileten ve çıktıların anlamlı bir biçimde tekrar…

Read More