Veritabanı Tasarımı

Veritabanı tasarlanması en önemli aşamalardan bir tanesi olup, ihtiyaç belirleme aşamasından sonra en önde gelen aşamadır. Veri tabanı tasarımı bir plan dahilinde değilde, sadece sezgisel biçimde oluşturulmuşsa, gerekli ihtiyacı karşılamadığı ve performans açısından sorunlar çıkardığı zaman içinde görülecektir. Doğru tasarım beraberinde ihtiyaca karşılık verecek ve performans açısından tatmin edecektir. Veritabanı tasarımına  gereken önem verilirse ihtiyaca cevap veren ve zaman içinde gerekli değişikliklere uyum gösterecek bir veritabanı elde edebilirsiniz. Veritabanı tasarımında amaç; Gereksiz veri tekrarının önüne geçer ve böylece gereksiz disk kullanımı da engellenmiş olur. Bilgilerin doğruluğu ve tutarlığı sağlanmış olur.…

Read More

Veritabanında Tablolar ve İlişkisel Veritabanı

Veritabanında Tablolar Tablolar veritabanının ana nesneleri olarak tanımlanır. Bir veritabanı en az bir tablodan oluşur. Tabloların amacı veri depolamaktır. Diğer nesnelerin amacı en bir tablo ile etkileşimde bulunmaktır. Depolanan her veri harddiskte yer kaplar. Tablolar veri içeren "satır" ve "sütunlardan" oluşur. Satır ve sütunların kesiştiği noktalarada "hücre" denir. Tablolara eklenen veriler satırlarda saklanır. Sütunlarda bu verileri kategorize eder. Her satırı kayıt, her sütunuda alan olarak adlandırabiliriz.Burda dikkat edilecek nokta sütun isimleri birbirinden farklı olmasıdır. ogrBilgileri Tablosu ogrNo ogrAdi ogrSoyadi ogrAlan ogrDal 1 İzzet CANDAN Bilişim Teknolojileri Veri Tabanı Programcılığı 2 Derviş DEMİR Muhasebe…

Read More