Veritabanı Tasarımı

Veritabanı tasarlanması en önemli aşamalardan bir tanesi olup, ihtiyaç belirleme aşamasından sonra en önde gelen aşamadır. Veri tabanı tasarımı bir plan dahilinde değilde, sadece sezgisel biçimde oluşturulmuşsa, gerekli ihtiyacı karşılamadığı ve performans açısından sorunlar çıkardığı zaman içinde görülecektir. Doğru tasarım beraberinde ihtiyaca karşılık verecek ve performans açısından tatmin edecektir. Veritabanı tasarımına  gereken önem verilirse ihtiyaca cevap veren ve zaman içinde gerekli değişikliklere uyum gösterecek bir veritabanı elde edebilirsiniz. Veritabanı tasarımında amaç; Gereksiz veri tekrarının önüne geçer ve böylece gereksiz disk kullanımı da engellenmiş olur. Bilgilerin doğruluğu ve tutarlığı sağlanmış olur.…

Read More

Veritabanı (Database) Nedir?

  Veri: TDK' nın bilişim terimi karşılığı "Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi" olarak tanımlanıyor. Veri Tabanı: Yine TDK sözlüğüne göre veri tabanı "Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi ortamı" olarak tanımlanıyor. Genel olarak veri tabanı verilerin bir düzen içinde saklanması, yönetilebilir ve güncellenebilir bir biçimde  sistematik olarak depolanmasıdır. Bu tanıma göre bir bakkal defterini de veri tabanı olarak kabul edebiliriz öyleyse. Bakkal defterinde müşterinin "Adı,Soyadı,İletişim Bilgileri ve Yaptığı Alışveriş Fiyat Listesi kaydedilir". Bunlarda bir bakkal için veri tabanının tanımında ki…

Read More