Algoritma Örnekleri – 3

Örnek 1: Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanını ekrana yazan programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları. A1 : Başla A2 : sayac ← 0; // Girilen sayı adetinin tespiti için sayaç değişkeni. A3 : "Sayı Giriniz", Oku(Buyuk); // Girilen ilk sayı Buyuk değişkenine atandı. A4 : "Sayı Giriniz", Oku(X); // İlk girilen sayıdan sonra girilecek 3 sayı için X değişkeni tanımlandı. A5 : Eğer X > Buyuk ise Buyuk = X; // Girilen X sayısı Buyuk değişkenşnden büyük ise büyük değer Buyuk değişkenine atanıyor. A6 : sayac ←…

Read More

Algoritma Örnekleri-2

Örnek 1: 0 – X arasındaki sayıları sayının değeri kadar yazdıran programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları. Örnek: 122333444455555… A1 : Başla A2 : Oku(X); A3 : i = 0; A4 : sayac←0; A5 : Eğer sayac <  i ise Yaz( i ): Git( A8 ); A6 : Eğer i < X ise i = i + 1: Git( A4 ); A7 : Git( A9 ); A8 : sayac ← sayac + 1: Git( A5 ); A9 : dur Flow Chart’ta hazırlanmış Akış Diyagramı… Console.Write(“Bir Sayı Giriniz : “);…

Read More

Algoritma Örnekleri -1

Aşağıda basit algoritma örnekleri göreceksiniz. Sırasıyla hepsini incelemenizi tavsiye ederim. Bu örneklerde dikkat etmeniz gereken başlıklar. Ekrana mesaj yazımı. Değişken tanımlama Ekrandan okunan değerin değişkene atanması(Değişkene değer atanması). İşlemler ve işlem sonuçlarının değişkene atanması Ekrana çıktı verilmesi. Örnek 1: Kullanıcıdan alınan ad soyad bilgisinin merhaba mesajı ile yazılması. Adım 1 : Başla Adım 2 : Yaz (“Adınız Soyadınız : “) , Oku (adSoyad); //Ekrana bir mesaj yazdık ve sonrasında kullanıcının ad soyad bilgisini adSoyad değişkenine atadık.// Adım 3 : Yaz (“Merhaba Sayın “, adSoyad) // Mesajı ekrana yaz.// Adım 4…

Read More