Algoritma Örnekleri – 3

Örnek 1: Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanını ekrana yazan programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları.

A1 : Başla

A2 : sayac ← 0; // Girilen sayı adetinin tespiti için sayaç değişkeni.

A3 : "Sayı Giriniz", Oku(Buyuk); // Girilen ilk sayı Buyuk değişkenine atandı.

A4 : "Sayı Giriniz", Oku(X); // İlk girilen sayıdan sonra girilecek 3 sayı için X değişkeni tanımlandı.

A5 : Eğer X > Buyuk ise Buyuk = X; // Girilen X sayısı Buyuk değişkenşnden büyük ise büyük değer Buyuk değişkenine atanıyor.

A6 : sayac ← sayac + 1;  // sayac değişkeni 1 arttırılıyor.

A7 : Eğer sayac < 3 ise Git(A4);  // sayac 3 ten küçük ise 4. Adıma geri gönecek.

A8 : "Büyük Sayi:", Yaz(Buyuk); // En büyük sayıyı tutan Buyuk degiskeni ekrana yazdırılıyor.

A9 : Dur;

Flow Chart'ta hazırlanmış Akış Diyagramı…
4 Sayidan Buyuk Olan Sayı
4 Sayidan Buyuk Olan Sayı

 

      
      byte sayac = 0;
      int buyuk = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        int X = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        if (X > buyuk)
        {
          buyuk = X;
        }
      }

      Console.WriteLine("Girilen Sayılardan En Büyüğü : " + buyuk.ToString());

 

 

Örnek 2: Bir çalışanın maaşı 2000 TL’dir ve çalıştığı şirketle yıllık %20 artış ile anlaşmıştır. Üç yıl sonra ki maaşını hesaplayan programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları.

A1 : Başla

A2 : maas ← 2000; // Mevcut maaşı girdik.

A3 : sayac ← 0; // Geçen yılı takip etmek için sayac değişkeni tanımladık.

A4 : sayac ← sayac + 1; // Maaşı her yıl %20 arttırma işini takip için sayac'ı 1 arttırdık.

A5 : maas ← maas * 1.2; // Maaşın %20 artması demek 1.2 ile çarpılması demektir(maas + maas*20/100).

A6 : Eğer sayac < 3 ise (Git A4); // sayac 3 olana kadar döngü gerçekleştiriliyor.

A7 : "3 Yıl Sonraki Maaş: ", Yaz(maas); // Hesaplanan 3 yıl sonra ki maaş ekrana yazıdırılıyor.

A8 : Dur;

Flow Chart'ta hazırlanmış Akış Diyagramı…
3YilSonrakiMaas
3YilSonrakiMaas

 

      double maas = 2000;

      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        maas = maas * 1.2; 
      }

      Console.WriteLine("3 Yıl Sonraki Maaş : " + maas.ToString());

 

Örnek 3: Bir bankamatik müşterisine bankamatikten çekmek istediği para sorulacak. Çekeceği paraya göre kaç tane 200’lük, kaç tane 100’lük, kaç tane 50’lik, kaç tane 20’lik, kaç tane 10’luk gerektiğini bulan programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları.

Banknot Hesaplama Programı
Banknot Hesaplama Programı
Console.Write("Çekilecek Tutarı Giriniz: ");
      int tutar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int b200 = tutar / 200;
      tutar = tutar % 200;

      int b100 = tutar / 100;
      tutar = tutar % 100;

      int b50 = tutar / 50;
      tutar = tutar % 50;

      int b20 = tutar / 20;
      tutar = tutar % 20;

      int b10 = tutar / 10;
      tutar = tutar % 10;

      int b5 = tutar / 5;
      tutar = tutar % 5;

      Console.WriteLine("\n {0} x 200 \n {1} x 100 \n {2} x 50 \n {3} x 20\n {4} x 10\n {5} x 5\n {6} TL'lik tutar verilemeyecek", b200, b100, b50, b20, b10, b5, tutar);
      Console.Read();

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.