Algoritma Örnekleri-2

Örnek 1: 0 – X arasındaki sayıları sayının değeri kadar yazdıran programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları. Örnek: 122333444455555…

A1 : Başla

A2 : Oku(X);

A3 : i = 0;

A4 : sayac0;

A5 : Eğer sayac <  i ise Yaz( i ): Git( A8 );

A6 : Eğer i < X ise i = i + 1: Git( A4 );

A7 : Git( A9 );

A8 : sayac sayac + 1: Git( A5 );

A9 : dur

Flow Chart’ta hazırlanmış Akış Diyagramı…
1223334444
1223334444
      Console.Write("Bir Sayı Giriniz : ");
      int x = Int16.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Clear();


      for (int i = 0; i <= x; i++)
      {
        for (int sayac = 0; sayac < i; sayac++)
        {
          Console.WriteLine(i);
        }
      }

Örnek 2:   Klavyeden girilen X ve Y gibi iki sayının bölme işlemi kullanmadan sadece toplama ve çıkarma kullanarak kalanlı bölme yapan programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları.

A1 : Başla

A2 : “Bölünecek Sayıyı Giriniz :” Oku(X); //Bölünecek Sayının Girilmesi İstendi.//

A3 : “Bölen Sayıyı Giriniz :” Oku(Y); //Bölen Sayının Girilmesi İstendi.//

A4 : Bolum←0; //Bolum değişkeni tanımlandı ve değer olarak 0 atandı.//

A5 : Eğer X <  Y ise : Git( A2 ); //Eğer Bölünecek sayı Bölen sayıdan küçük olursa tekrar sayı istiyor. //

A6 : X ← X – Y; //X sayısından her seferinden Y sayısı çıkarılıyor.//

A7 : Bolum ← Bolum + 1; //Bolum değişkeni her seferinden 1 arttırılıyor.//

A8 : Eğer X >= Y ise : Git( A6 ); // X sayısı Y sayısından küçük oluncaya kadar bu devam ediyor.//

A9 : “Bölüm”, Yaz( Bolum ); //Ekrana Bolum değeri yani sonuç yazılıyor//

A10 : “Kalan”, Yaz (Kalan); //Ekrana Kalan yazılıyor (X’in son değeri kalan oluyor)//

A11 : Bitir(Dur);

Flow Chart’ta hazırlanmış Akış Diyagramı…
Kalanlı Bölme
Kalanlı Bölme
      int a, b,bolum=0;
      do
      {
        Console.Write("Bölünecek Sayıyı Giriniz:");
        a = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        Console.Write("Bölen Sayıyı Giriniz:");
        b = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      } while (a < b);

      do
      {
        a = a - b;
        bolum++;
      } while (a>=b);

      Console.WriteLine("Bölüm: " + bolum);
      Console.WriteLine("Kalan: " + a);

Örnek 3:   0-1000 arasında ki tam kare olan sayıları bulan programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları.

A1 : Başla

A2 : A ← 1,tamKare;         //A değişkeni tanımlandı ve değeri 1 olarak atandı, tamKare değişkeni tanımlandı.//

A3 : tamKare ← A * A;       //A sayısının karesi tamKare değişkenine atandı.//

A4 : A ← A + 1;                    //A değişkeninin değeri her döngüde 1 arttırıldı.//

A5 : Eğer tamKare <  1000 ise Yaz (tamKare): Git( A3 );    //Eğer tamKare değeri 1000 den küçük ise döngü devam edecek. //

A6 : Bitir(Dur);

Flow Chart’ta hazırlanmış Akış Diyagramı…
Tam Kare Algoritma
Tam Kare Algoritma
      for (int A = 1; A < 1000; A++)
      {
        if (A*A<1000)
        {
          Console.WriteLine(A + " karesi : \t" +A * A);  
        }        
      }

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.