Algoritma Örnekleri -1

Aşağıda basit algoritma örnekleri göreceksiniz. Sırasıyla hepsini incelemenizi tavsiye ederim.

Bu örneklerde dikkat etmeniz gereken başlıklar.

 • Ekrana mesaj yazımı.
 • Değişken tanımlama
 • Ekrandan okunan değerin değişkene atanması(Değişkene değer atanması).
 • İşlemler ve işlem sonuçlarının değişkene atanması
 • Ekrana çıktı verilmesi.

Örnek 1: Kullanıcıdan alınan ad soyad bilgisinin merhaba mesajı ile yazılması.

Adım 1 : Başla

Adım 2 : Yaz (“Adınız Soyadınız : “) , Oku (adSoyad); //Ekrana bir mesaj yazdık ve sonrasında kullanıcının ad soyad bilgisini adSoyad değişkenine atadık.//

Adım 3 : Yaz (“Merhaba Sayın “, adSoyad) // Mesajı ekrana yaz.//

Adım 4 : Bitir (Dur).

Flow Chart Visual Programming Language ile Gösterim

Ad Soyad Bilgisi
Ad Soyad Bilgisi

C# Kodları

      string adSoyad;

      Console.Write("Adınız Soyadınız : ");
      adSoyad = Console.ReadLine();

      Console.Clear();
      Console.WriteLine("Merhaba Sayın " + adSoyad);      
      Console.Read();

 

Örnek 2: Kullanıcıdan alınan iki sayının toplamını bulan algoritmaya ait sözde(pseudo) kod, akış şeması ve c# kodları.

Adım 1 : Başla

Adım 2 : Yaz(“1. Sayıyı Giriniz :”) , Oku (X) ; // X sayısını oku.//

Adım 3 : Yaz(“2. Sayıyı Giriniz :”) , Oku (Y) ; // Y sayısını oku.//

Adım 4 : Toplam← X + Y // X ve Y sayısını topla ve Toplam değişkenine ata.//

Adım 5 : Yaz (“Girilen Sayıların Toplamı: “, Toplam) // Toplam değişkenini mesaj ile birlikte ekrana yaz.//

Adım 6 : Bitir (Dur).

Flow Chart Visual Programming Language ile Gösterim

İki Sayının Toplamı
İki Sayının Toplamı

C# Kodları

      int Toplam, X, Y;
      Console.Write("1. Sayıyı Giriniz: ");
      X = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("2. Sayıyı Giriniz: ");
      Y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Toplam = X + Y;

      Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı : " + Toplam);
      Console.Read();

 

Örnek 3: Kullanıcıdan alınan iki sayının çarpımını bulan algoritmaya ait sözde(pseudo) kod, akış şeması ve c# kodları.

Adım 1 : Başla

Adım 2 : Yaz(“1. Sayıyı Giriniz :”) , Oku (X) ; // X sayısını oku.//

Adım 3 : Yaz(“2. Sayıyı Giriniz :”) , Oku (Y) ; // Y sayısını oku.//

Adım 4 : Carpim← X + Y // X ve Y sayısını çarp ve Carpim değişkenine ata.//

Adım 5 : Yaz (“Girilen Sayıların Çarpımı: “, Carpim) // Carpim değişkenini mesaj ile beraber ekrana yaz.//

Adım 6 : Bitir (Dur).

Flow Chart Visual Programming Language ile Gösterim

İki Sayının Çarpımı
İki Sayının Çarpımını Bulan Akış Şeması

 

C# Kodları

      int Carpim, X, Y;
      Console.Write("1. Sayıyı Giriniz: ");
      X = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("2. Sayıyı Giriniz: ");
      Y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Carpim = X * Y;

      Console.WriteLine("Girilen Sayıların Çarpımı : " + Carpim);
      Console.Read();

 

Örnek 4: Kullanıcıdan alınan iki sayının ortalamasını bulan algoritmaya ait sözde(pseudo) kod, akış şeması ve c# kodları.

A1 : Başla

A2 : Yaz(“1. Sayıyı Giriniz :”), Oku(sayi1); // sayi1 sayısını oku.//

A3 : Yaz(“2. Sayıyı Giriniz :”), Oku(sayi2), // sayi1 sayısını oku.//

A4 : t ← sayi1 + sayi2; // Girilen sayıları topla ve  t değişkenine ata.//

A5 : ortalama ← t / 2; // Toplam sonucunu 2′ ye böl ve sonucu ortalama değişkenine ata//

A6 : Yaz(“Girilen Sayıların Ortalaması : ”  , ortalama); //ortalama değişkenini mesaj ile birlikte ekrana yaz.

A7 : Bitir(Dur).

Flow Chart Visual Programming Language ile Gösterim

İki Sayının Ortalamasını Bulan Akış Şeması
İki Sayının Ortalamasını Bulan Akış Şeması

 

 

C# Kodları

double sayi1, sayi2, t, ortalama;

Console.Write("1. Sayıyı Giriniz : ");
sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.Write("2. Sayıyı Giriniz : ");
sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

t = sayi1 + sayi2;

ortalama = t / 2;

Console.WriteLine("Girilen Sayıların Ortalaması :{0} ", ortalama);
Console.Read();

Örnek 5: Kenarı girilen karenin alanı ve çevresini hesaplayan algoritmaya ait sözde(pseudo) kod, akış şeması ve c# kodları.

A1 : Başla

A2 : Yaz(“Karenin Kenar Uzunluğunu Griniz :”), Oku(kenar); // kenar dğerini oku.//

A3 : alan ← kenar * kenar ; // Girilen kenar değerinin karesini aldık ve alan değişkenine atadık.//

A4 : cevre ← 4* kenar ; // Girilen kenar değerini 4 ile çarptık ve çervre değişkenine atadık.//

A5 : Yaz(“Karenin Alanı : “, alan ); // Alan hesaplama sonuçlarını ekrana mesaj ile yazdık.//

A6 : Yaz(“Karenin Çevresi : “,cevre); //Çevre hesaplama sonuçlarını ekrana mesaj ile yazdık.//

A7 : Bitir(Dur).

Flow Chart Visual Programming Language ile Gösterim

Karenin Alanını ve Çevresini Hesapla
Karenin Alan ve Çevresini Hesapla

 

 

 

C# Kodları

int kenar, alan, cevre;

Console.Write("Karenin Kenar Uzunluğunu Giriniz : ");
kenar = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

alan = kenar * kenar;

cevre = 4 * kenar;

Console.WriteLine("Karenin Alanı : " + alan);
Console.WriteLine("Karenin Çevresi : " + cevre);
Console.Read();

Örnek 6: Kenar uzunlukları girilen dikdörtgenin alan ve çevresini hesaplayan algoritmaya ait sözde(pseudo) kod, akış şeması ve c# kodları.

A1 : Başla

A2 : Yaz(“Uzun Kenar Griniz :”), Oku(uzun);

A3 : Yaz(“Kısa Kenar Griniz :”), Oku(kisa);

A4 : alan ← uzun *  kısa;

A5 : cevre ← (2 * uzun) + (2 * kısa) ;

A6 : Yaz(“Dikdörtgenin Alanı : “, alan );

A7 : Yaz(“Dikdörtgenin Çevresi : “,cevre);

A8 : Bitir(Dur).

Flow Chart Visual Programming Language ile Gösterim

Dikdörgenin Alan ve Çevresini Hesaplayan Akış Şeması
Dikdörgenin Alan ve Çevresini Hesaplayan Akış Şeması

C# Kodları

int uzun, kisa, alan, cevre;

Console.Write("Uzun Kenar Giriniz : ");
uzun = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.Write("Kısa Kenar Giriniz : ");
kisa = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

alan = kisa * uzun;

cevre = (2 * kisa) + (2 * uzun);

Console.WriteLine("Karenin Alanı : " + alan);
Console.WriteLine("Karenin Çevresi : " + cevre);
Console.Read();

Örnek 6: Yarıçap uzunluğu girilen dairenin alan ve çevresini hesaplayan algoritmaya ait sözde(pseudo) kod, akış şeması ve c# kodları.

A1 : Başla

A2 : Yaz(“Yarıçap Uzunluğunu Giriniz :”), Oku(r);

A3 : alan ← r * r * pi(); //Burada pi() bir fonksiyondur.//

A4 : cevre ← 2 * pi() * r ;

A5 : Yaz(“Dairenin Alanı : “, alan );

A6 : Yaz(“Dairenin Çevresi : “,cevre);

A7 : Bitir(Dur).

Flow Chart Visual Programming Language ile Gösterim

Dairenin Alan ve Çevresini Hesaplayan Akış Şeması
Dairenin Alan ve Çevresini Hesaplayan Akış Şeması

 

 

 

C# Kodları

double r, alan, cevre;

Console.Write("Yarıçap Uzunluğunu Giriniz : ");
r = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

alan = Math.PI * Math.Pow(r,2);

cevre = 2 * Math.PI * r;

Console.WriteLine("Karenin Alanı : " + alan);
Console.WriteLine("Karenin Çevresi : " + cevre);
Console.Read();

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.