Background ve Color Özellikleri

Color özelliği anlaşılacağı gibi bir elementin rengini belirlemek için kullanılır.

Örneğin

body{color:red;}

veya

{color:#fff;}

veya

p {color: rgb(0,0,255);}

Yukarıdaki birinci örnekte body  seçicisinin altında ki bütün yazıların rengini kırmızı yapacaktır.İkinci örnekte h1 seçicisinin rengini beyaz yaptık. Yani başlıklarımız beyaz renkte olacaktır. Üçüncü örnekte de paragraf renklerini mavi yapacaktır.

 

 

BACKGROUND ÖZELLİĞİ

Background-color

Kullanılacak arka plan rengini belirler.

background-position:

Arka plan resminin yerini belirler. Aldığı değerler  top | center | bottom | left | center | right .

background-size:

Arka plan resminin boyutunu belirler.

background-repeat:

Arka plan resminin tekrarını sağlar.Aldığı değerler  repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat Arka plan olarak eklenen bir resin tekrarlanır. Çünkü bu özelliğin varsayılan değeri repeat'tir. Sadece soldan sağa tekrarlanmasını istersek repeat-x,sadece yukarıdan aşağı tekrarlanmasını istersek repeat-y, tekrarlanmasını istemezsek no-repeat değerlerini kullanırız.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.