Normalizasyon Nedir? (1. Kısım – 1.NF,2.NF,3.NF)

Normalizasyon, veritabanının daha sağlıklı yapılandırılıp daha doğru çalışması için oluşturulan ve kabul edilen bazı kurallardır.  Normalizasyon adımları 1NF,2NF,3NF,BCNF / 3.5NF (Boyce-Codd Normal Form), 5NF,6NF olmak üzere 6 adımdan oluşsa da ilk 3 Normal Form uygulandıysa normalizasyon yapılmış kabul edilir.  1NF (Birinci Normal Form) Birinci Normal Formun (1NF) amacı, tablodan tekrarlanan grupları parçalamaktır. Aşağıdaki tabloda Telefon alanında birden fazla telefon numarası girişi görülmektedir. Ancak 2. satırdaki kişinin iki telefon numarası bulunması, 3. satırda ki kişinin hiç telefon numarası bulunmaiından dolayı 3 boş alan yer kaplamıştır.  Bu da boş yere alan kullanımına sebep olacaktır. Bu yapı olmaması gereken bir…

Read More

Veritabanı Tasarımı

Veritabanı tasarlanması en önemli aşamalardan bir tanesi olup, ihtiyaç belirleme aşamasından sonra en önde gelen aşamadır. Veri tabanı tasarımı bir plan dahilinde değilde, sadece sezgisel biçimde oluşturulmuşsa, gerekli ihtiyacı karşılamadığı ve performans açısından sorunlar çıkardığı zaman içinde görülecektir. Doğru tasarım beraberinde ihtiyaca karşılık verecek ve performans açısından tatmin edecektir. Veritabanı tasarımına  gereken önem verilirse ihtiyaca cevap veren ve zaman içinde gerekli değişikliklere uyum gösterecek bir veritabanı elde edebilirsiniz. Veritabanı tasarımında amaç; Gereksiz veri tekrarının önüne geçer ve böylece gereksiz disk kullanımı da engellenmiş olur. Bilgilerin doğruluğu ve tutarlığı sağlanmış olur.…

Read More

Veritabanında Tablolar ve İlişkisel Veritabanı

Veritabanında Tablolar Tablolar veritabanının ana nesneleri olarak tanımlanır. Bir veritabanı en az bir tablodan oluşur. Tabloların amacı veri depolamaktır. Diğer nesnelerin amacı en bir tablo ile etkileşimde bulunmaktır. Depolanan her veri harddiskte yer kaplar. Tablolar veri içeren "satır" ve "sütunlardan" oluşur. Satır ve sütunların kesiştiği noktalarada "hücre" denir. Tablolara eklenen veriler satırlarda saklanır. Sütunlarda bu verileri kategorize eder. Her satırı kayıt, her sütunuda alan olarak adlandırabiliriz.Burda dikkat edilecek nokta sütun isimleri birbirinden farklı olmasıdır. ogrBilgileri Tablosu ogrNo ogrAdi ogrSoyadi ogrAlan ogrDal 1 İzzet CANDAN Bilişim Teknolojileri Veri Tabanı Programcılığı 2 Derviş DEMİR Muhasebe…

Read More

Veritabanı (Database) Nedir?

  Veri: TDK' nın bilişim terimi karşılığı "Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi" olarak tanımlanıyor. Veri Tabanı: Yine TDK sözlüğüne göre veri tabanı "Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi ortamı" olarak tanımlanıyor. Genel olarak veri tabanı verilerin bir düzen içinde saklanması, yönetilebilir ve güncellenebilir bir biçimde  sistematik olarak depolanmasıdır. Bu tanıma göre bir bakkal defterini de veri tabanı olarak kabul edebiliriz öyleyse. Bakkal defterinde müşterinin "Adı,Soyadı,İletişim Bilgileri ve Yaptığı Alışveriş Fiyat Listesi kaydedilir". Bunlarda bir bakkal için veri tabanının tanımında ki…

Read More