Algoritma Örnekleri – 3

Örnek 1: Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanını ekrana yazan programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları. A1 : Başla A2 : sayac ← 0; // Girilen sayı adetinin tespiti için sayaç değişkeni. A3 : "Sayı Giriniz", Oku(Buyuk); // Girilen ilk sayı Buyuk değişkenine atandı. A4 : "Sayı Giriniz", Oku(X); // İlk girilen sayıdan sonra girilecek 3 sayı için X değişkeni tanımlandı. A5 : Eğer X > Buyuk ise Buyuk = X; // Girilen X sayısı Buyuk değişkenşnden büyük ise büyük değer Buyuk değişkenine atanıyor. A6 : sayac ←…

Read More

Algoritma Örnekleri-2

Örnek 1: 0 – X arasındaki sayıları sayının değeri kadar yazdıran programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları. Örnek: 122333444455555… A1 : Başla A2 : Oku(X); A3 : i = 0; A4 : sayac←0; A5 : Eğer sayac <  i ise Yaz( i ): Git( A8 ); A6 : Eğer i < X ise i = i + 1: Git( A4 ); A7 : Git( A9 ); A8 : sayac ← sayac + 1: Git( A5 ); A9 : dur Flow Chart’ta hazırlanmış Akış Diyagramı… Console.Write(“Bir Sayı Giriniz : “);…

Read More

Algoritma Örnekleri -1

Aşağıda basit algoritma örnekleri göreceksiniz. Sırasıyla hepsini incelemenizi tavsiye ederim. Bu örneklerde dikkat etmeniz gereken başlıklar. Ekrana mesaj yazımı. Değişken tanımlama Ekrandan okunan değerin değişkene atanması(Değişkene değer atanması). İşlemler ve işlem sonuçlarının değişkene atanması Ekrana çıktı verilmesi. Örnek 1: Kullanıcıdan alınan ad soyad bilgisinin merhaba mesajı ile yazılması. Adım 1 : Başla Adım 2 : Yaz (“Adınız Soyadınız : “) , Oku (adSoyad); //Ekrana bir mesaj yazdık ve sonrasında kullanıcının ad soyad bilgisini adSoyad değişkenine atadık.// Adım 3 : Yaz (“Merhaba Sayın “, adSoyad) // Mesajı ekrana yaz.// Adım 4…

Read More

ALGORİTMA NEDİR?

Algoritma kavramı “bir problemi çözerken ki işlem adımlarıdır” veya “problemlerin çözümünde kullanılan” yöntemler gibi farklı tanımlarda karşımıza çıkabilir. Yani aslında günlük hayatta birçok problemimizi çözerken farkında olmadan algoritmayı kullanıyoruz diyebiliriz. Tabi biz bir programlama terimi olarak algoritma tanımı ile ilgileneceğiz. Algoritma “bir işi yapmak için tanımlanan, belli bir başlangıcı ve sonu olan, açıkça belirlenmiş basamaklardır.” şeklinde tanımlanabilir. Algoritma problemin çözümünde en kısa, en verimli, en güvenilir çözümü ortaya koymaktır. Bir nevi  bir inşaat yapımına başlamadan önce çizilen projedir.  İlk algoritma, el Harezmi tarafından “Hisab el-cebir ve el-mukabala” kitabında sunulmuştur. Algoritma sözcüğü de El…

Read More

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Bilgisayarlar, girilen verilerin çeşitli aritmetik işlemlerden geçtikten sonra çıktı olarak sunulması esasına dayanan elektronik sistemlerdir. Kısaca bilgi işleyen makinelerdir. Bilgisayar “donanım” ve “yazılım” olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım bilgisayarın fiziksel elektronik aksamlarıdır. Yazılım ise bu elektronik aksamın yönetilmesini sağlayan tüm programlardır. Yazılımlar da sistem yazılımları ve uygulama yazılımları olmak üzere iki gruba ayrılır. Sistem yazılımları bilgisayarın çalışmasını ve yönetilmesini sağlayan ana programlardır. İşletim sistemleri gibi. Uygulama yazılımları da kullanıcı ihtiyacına göre problemlerini çözme amacıyla tasarlanmış programlardır. Program Nedir? Kullanıcının girdi verilerini donanıma ileten ve çıktıların anlamlı bir biçimde tekrar…

Read More