(Çözüm) Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded…

xampp server'da localhost'a drupal 8 kurarken karşılaştığım bir problemi paylaşmak istiyorum. Bu hatayı sadece drupali kurarken değil farklı durumlarda verebilir tabi. Söz konusu hata; "Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded"   Çözüm; php.ini dosyasındaki çalışma limitlerini düzelteceğiz. C:\xampp\php\php.ini yolundaki php.ini dosyasını açıyoruz(Notepad ile açabiliriz). max_execution_time=30 satırını bulup (CTRL+F ile aratabiliriz) satır sonundaki 30 olan değeri yükselteceğiz. 200 veya 300 olabilir.

Read More