(SOLVED)Web sitenizde kritik bir hata oluştu. (A critical error has occurred on your website.)

WordPress sayfanızda bir eklenti veya temanızı güncllerken karşılaşabileceğiniz bir hatadan ve çözümünden bahsedeceğiz. Hatamız tam olara karşınıza çıkacak. Web sitenizde kritik bir hata oluştu. WordPress’te hata ayıklama hakkında daha fazla bilgi edinin. 1 – Çözüm için cPanel’e erişebiliyor olmalısınız. 2 – Sitemizin ana dizinin de wp-config.php dosyasını buluyoruz ve açıyoruz. Bu dosyayı açmanın çeşitli yolları var tabi. Öncelikle Filezilla gibi bir FTP programı ile bağlandıktan sonra wp-config.php dosyasını indirip gerekli değişiklikleri yapıp tekrar aynı dizine yükleyebilirsiniz. İkinci seçenek hosting firmanızın sitesinden bağlandıktan sonra aynı şekilde wp-config.php dosyasını indip gerekli değişiklikleri…

Read More

(ÇÖZÜLDÜ) “Web sitenizde kritik bir hata oluştu. Lütfen talimatlar için site yöneticisi e-postası gelen kutunuzu kontrol edin.” hatası

Web sitenizde kritik bir hata oluştu Lütfen talimatlar için site yöneticisi e-postası gelen kutunuzu kontrol edin. hatası almaya başlayanlar için bir çözüm önerisi. Bloğumu uzun bir aradan sonra açtığımda yukarda görmüş olduğunuz gibi bir hata ile karşılaştım. Sizde burada olduğunuza göre sizde bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Sorun CKEditor for WordPress eklentisinde. Bu eklentiyi devre dışı bırakınca sorun çözülüyor. Ben sorunu bu şekilde çözdüm. Tabi sizde sorunun kaynağı aynı sebepten mi? Bunu deneyip görmeniz lazım.

Read More

Algoritma Örnekleri – 3

Örnek 1: Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanını ekrana yazan programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları. A1 : Başla A2 : sayac ← 0; // Girilen sayı adetinin tespiti için sayaç değişkeni. A3 : "Sayı Giriniz", Oku(Buyuk); // Girilen ilk sayı Buyuk değişkenine atandı. A4 : "Sayı Giriniz", Oku(X); // İlk girilen sayıdan sonra girilecek 3 sayı için X değişkeni tanımlandı. A5 : Eğer X > Buyuk ise Buyuk = X; // Girilen X sayısı Buyuk değişkenşnden büyük ise büyük değer Buyuk değişkenine atanıyor. A6 : sayac ←…

Read More

Algoritma Örnekleri-2

Örnek 1: 0 – X arasındaki sayıları sayının değeri kadar yazdıran programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları. Örnek: 122333444455555… A1 : Başla A2 : Oku(X); A3 : i = 0; A4 : sayac←0; A5 : Eğer sayac <  i ise Yaz( i ): Git( A8 ); A6 : Eğer i < X ise i = i + 1: Git( A4 ); A7 : Git( A9 ); A8 : sayac ← sayac + 1: Git( A5 ); A9 : dur Flow Chart’ta hazırlanmış Akış Diyagramı… Console.Write(“Bir Sayı Giriniz : “);…

Read More

Algoritma Örnekleri -1

Aşağıda basit algoritma örnekleri göreceksiniz. Sırasıyla hepsini incelemenizi tavsiye ederim. Bu örneklerde dikkat etmeniz gereken başlıklar. Ekrana mesaj yazımı. Değişken tanımlama Ekrandan okunan değerin değişkene atanması(Değişkene değer atanması). İşlemler ve işlem sonuçlarının değişkene atanması Ekrana çıktı verilmesi. Örnek 1: Kullanıcıdan alınan ad soyad bilgisinin merhaba mesajı ile yazılması. Adım 1 : Başla Adım 2 : Yaz (“Adınız Soyadınız : “) , Oku (adSoyad); //Ekrana bir mesaj yazdık ve sonrasında kullanıcının ad soyad bilgisini adSoyad değişkenine atadık.// Adım 3 : Yaz (“Merhaba Sayın “, adSoyad) // Mesajı ekrana yaz.// Adım 4…

Read More

ALGORİTMA NEDİR?

Algoritma kavramı “bir problemi çözerken ki işlem adımlarıdır” veya “problemlerin çözümünde kullanılan” yöntemler gibi farklı tanımlarda karşımıza çıkabilir. Yani aslında günlük hayatta birçok problemimizi çözerken farkında olmadan algoritmayı kullanıyoruz diyebiliriz. Tabi biz bir programlama terimi olarak algoritma tanımı ile ilgileneceğiz. Algoritma “bir işi yapmak için tanımlanan, belli bir başlangıcı ve sonu olan, açıkça belirlenmiş basamaklardır.” şeklinde tanımlanabilir. Algoritma problemin çözümünde en kısa, en verimli, en güvenilir çözümü ortaya koymaktır. Bir nevi  bir inşaat yapımına başlamadan önce çizilen projedir.  İlk algoritma, el Harezmi tarafından “Hisab el-cebir ve el-mukabala” kitabında sunulmuştur. Algoritma sözcüğü de El…

Read More

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Bilgisayarlar, girilen verilerin çeşitli aritmetik işlemlerden geçtikten sonra çıktı olarak sunulması esasına dayanan elektronik sistemlerdir. Kısaca bilgi işleyen makinelerdir. Bilgisayar “donanım” ve “yazılım” olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım bilgisayarın fiziksel elektronik aksamlarıdır. Yazılım ise bu elektronik aksamın yönetilmesini sağlayan tüm programlardır. Yazılımlar da sistem yazılımları ve uygulama yazılımları olmak üzere iki gruba ayrılır. Sistem yazılımları bilgisayarın çalışmasını ve yönetilmesini sağlayan ana programlardır. İşletim sistemleri gibi. Uygulama yazılımları da kullanıcı ihtiyacına göre problemlerini çözme amacıyla tasarlanmış programlardır. Program Nedir? Kullanıcının girdi verilerini donanıma ileten ve çıktıların anlamlı bir biçimde tekrar…

Read More

Normalizasyon Nedir? (1. Kısım – 1.NF,2.NF,3.NF)

Normalizasyon, veritabanının daha sağlıklı yapılandırılıp daha doğru çalışması için oluşturulan ve kabul edilen bazı kurallardır.  Normalizasyon adımları 1NF,2NF,3NF,BCNF / 3.5NF (Boyce-Codd Normal Form), 5NF,6NF olmak üzere 6 adımdan oluşsa da ilk 3 Normal Form uygulandıysa normalizasyon yapılmış kabul edilir.  1NF (Birinci Normal Form) Birinci Normal Formun (1NF) amacı, tablodan tekrarlanan grupları parçalamaktır. Aşağıdaki tabloda Telefon alanında birden fazla telefon numarası girişi görülmektedir. Ancak 2. satırdaki kişinin iki telefon numarası bulunması, 3. satırda ki kişinin hiç telefon numarası bulunmaiından dolayı 3 boş alan yer kaplamıştır.  Bu da boş yere alan kullanımına sebep olacaktır. Bu yapı olmaması gereken bir…

Read More

Veritabanı Tasarımı

Veritabanı tasarlanması en önemli aşamalardan bir tanesi olup, ihtiyaç belirleme aşamasından sonra en önde gelen aşamadır. Veri tabanı tasarımı bir plan dahilinde değilde, sadece sezgisel biçimde oluşturulmuşsa, gerekli ihtiyacı karşılamadığı ve performans açısından sorunlar çıkardığı zaman içinde görülecektir. Doğru tasarım beraberinde ihtiyaca karşılık verecek ve performans açısından tatmin edecektir. Veritabanı tasarımına  gereken önem verilirse ihtiyaca cevap veren ve zaman içinde gerekli değişikliklere uyum gösterecek bir veritabanı elde edebilirsiniz. Veritabanı tasarımında amaç; Gereksiz veri tekrarının önüne geçer ve böylece gereksiz disk kullanımı da engellenmiş olur. Bilgilerin doğruluğu ve tutarlığı sağlanmış olur.…

Read More

Veritabanında Tablolar ve İlişkisel Veritabanı

Veritabanında Tablolar Tablolar veritabanının ana nesneleri olarak tanımlanır. Bir veritabanı en az bir tablodan oluşur. Tabloların amacı veri depolamaktır. Diğer nesnelerin amacı en bir tablo ile etkileşimde bulunmaktır. Depolanan her veri harddiskte yer kaplar. Tablolar veri içeren "satır" ve "sütunlardan" oluşur. Satır ve sütunların kesiştiği noktalarada "hücre" denir. Tablolara eklenen veriler satırlarda saklanır. Sütunlarda bu verileri kategorize eder. Her satırı kayıt, her sütunuda alan olarak adlandırabiliriz.Burda dikkat edilecek nokta sütun isimleri birbirinden farklı olmasıdır. ogrBilgileri Tablosu ogrNo ogrAdi ogrSoyadi ogrAlan ogrDal 1 İzzet CANDAN Bilişim Teknolojileri Veri Tabanı Programcılığı 2 Derviş DEMİR Muhasebe…

Read More