Algoritma Örnekleri – 3

Örnek 1: Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanını ekrana yazan programın algoritması, akış diyagramı ve C# Console Kodları. A1 : Başla A2 : sayac ← 0; // Girilen sayı adetinin tespiti için sayaç değişkeni. A3 : "Sayı Giriniz", Oku(Buyuk); // Girilen ilk sayı Buyuk değişkenine atandı. A4 : "Sayı Giriniz", Oku(X); // İlk girilen sayıdan sonra girilecek 3 sayı için X değişkeni tanımlandı. A5 : Eğer X > Buyuk ise Buyuk = X; // Girilen X sayısı Buyuk değişkenşnden büyük ise büyük değer Buyuk değişkenine atanıyor. A6 : sayac ←…

Read More